Chinese horoscoopAap

Volgens de Chinese astrologie is Fritzline een: Aap
Apen zijn intelligent, flexibel en inventief. Ze zijn nieuwsgierig en nemen de dingen snel in zich op. Er zijn maar weinig problemen te bedenken die ze op een gegeven moment niet onder de knie krijgen. Apen zijn dan ook vaak succesvol in het realiseren van hun doelen. Daar komt bij dat ze veel zelfvertrouwen hebben, onverschrokken zijn en zich uitstekend verbaal uit kunnen drukken. De keerzijde van dit alles is dat Apen zich vaak meer voelen dan anderen. In lijn hiermee vertonen ze een gebrek aan respect voor hun medemens. Ijdelheid is Apen niet vreemd en ze kunnen bepaald egoïstisch zijn. Het ligt dus voor de hand dat ze geneigd zijn tot jaloezie. Samenwerken met Apen kan moeilijk zijn, omdat ze in vrijwel alles een concurrentiesituatie zien. Deze in sociaal opzicht negatieve eigenschappen worden gecompenseerd door het feit dat Apen gezellig zijn en zich correct gedragen, of dit nu oprecht is of niet. Daarmee nemen ze makkelijk anderen voor zich in. Hebben anderen desondanks kritiek op hen, dan lijkt dit volledig langs hen af te glijden. Ze zullen deze kritiek veeleer interpreteren als jaloezie van die anderen.


Ik geloof er niet in, maar ik vind het wel grappig om overeenkomsten te zien. En die zijn er zeker!! "en nemen de dingen snel in zich op" ... Als jullie zien wat ze in anderhalf jaar tijd geleerd heeft? Wow! "Ijdelheid is apen niet vreemd" ... Nu met 7 jaar oud, kan ze al bijna een uur in de badkamer zijn! Dat wordt wat over een paar jaar!